טרק למגון במרוקו, 25 במאי – 6 ביוני 2022

המסלול בבניה, יתפרסם עם השלמתו.